Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

N

1. Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri. Bakı – 1962, 325 s., (2 ədəd)
2. Nizaməddin Mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
3. Нагиева ДЖ. М. Бакинские рукописи Алишера Навои. Баку – Элм – 1986, 136 с.
4. Надиров Асаф. Библиография. Баку – 1992, 99 с.
5. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), I cild. Klassikləri oxuyarkən, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
6. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), II cild. Kamalın təntənəsi, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
7. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), III cild. İstiqlal şairi, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
8. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), IV cild. Sahilsiz dəniz, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
9. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), V cild. Çətin yollarda, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
10. Nəbiyev B. Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı – 1977, 328 s.
11. Nəbiyev B., Qarayev Y. Xalq mənəviyyatının güzgüsü. Bakı – Elm – 1999, 29 s., (9 ədəd)
12. Nəbiyev N. Coğrafi adların mənşəyi. Maarif – 1969, 106 s.
13. Nəbiyev A. Oxşar dəyərlərin gen qaynagı – geneoloji nəzəriyyə. Bakı – 2009, 97 s.
14. Akademik Bəkir Nəbiyev 80. Soraq kitabı. Bakı – 2009, 387 s., ( 2 ədəd)
15. Nəbili Ə. Qəzet tərtibi və buraxılışı texnikasının əsasları. “Maarif” – Bakı – 1983, 207 s.
16. Nəzərova M. Məmmədağa Şirəliyev və Azərbaycan türkologiyasının problemləri. Bakı – Elm – 1999, 114 s.
17. Nizami Gəncəvi 870. Məqalələr toplusu. Bakı – 2012, 302 s., (4 ədəd)
18. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Yazıçı – 1982, 399 s.
19. Nizami Gəncəvi. Xəmsə. Gənclik – Bakı – 1981, 273 s.
20. Nizaməddin Mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
21. Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları (iyun 2011 – ci il). Bakı – 2011, 229 s., (3 ədəd)
22. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1969, 133 s.
23. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1988, 264 s., (2 ədəd)
24. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1992, 204 s.
25. Novruzova N. Mətn sintaksisi. Bakı – 2002, 183 s.
26. Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri. Bakı – 1962, 325 s.
27. Nizaməddin mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
28. Nağıyeva Dürdanə. Şəhriyarın dili. Bakı-Adiloğlu-2011, 236 səh.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.