Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

M


1. Марр Н. Я., Марр Ю. Н. Заметки о турецком языке окрестностей абастумани. Москва – Ленинград – 1937, 28с., (2 шт.)
2. Макаев Э.А. Язык древнейших рунических надписей. «Наука», Москва – 1965, 154 с.
3. Максютова Н. Х. Восточный диалект Башкирского языка. «Наука», Москва – 1976, 291 с., (2 шт.)
4. Махмудов М. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. «Элм», Баку – 1991, 133 с., (2 шт.)
5. Махмудов А., Гулиев А., Кербалаева Р. Сравнительная типология Русского и Азербайджанского языка. «Маариф», Баку – 1982, 215 с.
6. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. Москва – Ленинград – 1959, 106 с.
7. Малов С. Е. Уйгурские наречия Синьцзяна. Москва – 1961, 182 с.
8. Малов С.Е. Из поездки к мишарям. Казань – 1904, 24 с.
9. Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов. «Наука», Москва – 1978, 267 с.
10. Мамедов М. А. Историко-лингвистический анализ общеязыковых топонимических терминов. Ташкент – 1989, 37 с., (2 шт.)
11. Мамедов А. Тюркские согласные: анлаут и комбинаторика. Баку – Элм – 1985, 204 с., (2 шт.)
12. Материалы по грамматике современного чувашского языка. Часть первая. Морфология. Чебоксары – 1957, 359 с.
13. Menges H. Qaraqalpaq Grammar. Part one: Phonology. New York – 1947, 110 c., (2 шт.)
14. Методика обучения русскому языку в начальных классах тюркоязычных школ. Ленинград – 1968, 230 с.
15. Мешадиева А. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках. Баку – «Элм» - 2004, 240 с., (2 шт.)
16. Мелиоранский П. Документь Уйгорскаго письма Султана Омарь-Шейха. Санктпетербургь – 1904, 11 с.
17. Məhəmməd-zadə C. Turqcə öqrədən. Azərnəşr – Baкı – 1928, 155 c.
18. Məmmədov Aqşin. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə. Bakı – 2015, 292 səh. (1 ədəd)
19. Майзель С. С. Изафет в Турецком языке. Москва-Ленинград – 1957, 183 с., (2 шт.)
20. Мураталиев М., Турсунов А. Кыргыз тилиндеги суйлом мучолору. Фрунзе – 1961, 145 с.
21. Мусаев К. М. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. «Наука», Москва – 1975, 356 с.
22. Мусаев К. М. Лексикология тюркских языков. «Наука», Москва – 1984, 226 с.
23. Мусабаев Современный Казахский язык. I Лексика. Алма-Ата – 1959, 140 с.
24. Мугинов А. М. Описание Уйгурских рукописей института народов Азии. Москва – 1962, 205 с.
25. Мусаев К. М. Грамматика Караимского языка. Фонетика и морфология. «Наука», Москва – 1964, 343 с.
26. Михри-Хатун. Диван. Москва – 1967, 103 с.
27. Миллер Б. Таты, их расселение и говоры (материалы и вопросы). Баку – 1929, 43 с.
28. Миржанова С.Ф. Южный диалект Башкирского языка. «Наука», Москва – 1979, 271 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.