Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

İ

1. İbrahimova A. Əliheydər Orucov. Bakı – 1999, 136 s.
2. İbrahimov M. Azərbaycan dili. Bakı – 1957, 72 s.İraq – Türkman ləhcəsi. Bakı – 2004, 419 s.,(3 ədəd)
3. İbrahimqızı S. Ürəyə hökm etmək olmaz. Bakı – 2008, 187 s., (2 ədəd)
4. Ибрагимова С. Модальность как лингвистическая категория. Баку – Елм – 2006, 349 с.
5. İcmal məlumatı. Elektron hesablayıcı maşınlar dilçilikdə.Bakı – 1977, 33 s.
6. Idrisov Qələmşah. Professor Qəzənfər Kazımov və Azərbaycan Dilçiliyi. Bakı – Şərq-Qərb – 2014, 136 səh.
7. İqor Polku dastanı. Gənclik – 1989, 33 s.
8. İraq – Kərkük atalar sözləri. Bakı – 1978, 73 s.
9. İracoğlu Məhəmməd. Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya problemləri. Bakı – Nurlan – 2008, 294 s.
10. İskəndərova Ş. Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri. Lənkəran – 2006, 73 s., (2 ədəd)
11. İskəndərova Ş. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları. Lənkəran – 2004, 79 s., (2 ədəd)
12. İslamzadə M. Azərbaycan “Yeni nəsr” dili və üslubu. Bakı – 2008, 239 s., (3 ədəd)
13. İslam tarixdə və müasir dövrdə. Bakı – 1981, 91 s.
14. İslamov M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı – 1968, 273 s., (2 ədəd)
15. İsmayılov Q.A., Məmmədov Ə.B., Salayev S. H. İzahlı neft geologiyası lüğəti. Bakı – 1959, 290 s.
16. İsmayıloğlu C. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının “Divanü Lüğat – it – türk” əsəri əsasında). Bakı – Elm – 2008, 231 s., (2 эвэв)
17. İsrafilova R.D., Məşədiyev Q.İ., Cəfərov Q.H. Azərbaycan dilinin onomastikası. Oçerklər. Bakı – 1987, 180 s.,(2 ədəd)
18. История Азербайджана. Баку – 1958, 422 с.
19. Имадеддин Насими. Избранная лирика. II том. Баку – 1976, 395 с.
20. İmadəddin Nəsimi. Fars “Divan”ı. Bakı – 1972, 190 s.
21. İmanova S. İngilis dilində zaman və məkan önlükləri. Bakı – 1980, 71 s.
22. İvan Aleksandroviç Boduen De Kurtene. Umumi dilçilik üzrə əsərləri. Bakı – 2014, 336 səh. (2 ədəd)

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.