Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

F

1. Fazili A. Atropatena e. ə. IV – er. VII əsri. Bakı – Elm – 1992, 214 s.
2. Ferdinand de Sössür. Ümumi dilçilik kursu. Bakı – BDU nəş., - 2003, 407 s.
3. Fərəcov Ə. Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi. “Maarif” – Bakı – 1967, 120 s., (2 ədəd)
4. Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə. Bakı – 1992, 71 s.
5. Fəridə Ləman. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti. Bakı – Elm – 1995, 217 s.
6. Fərzəliyeva M. Fel əsaslarından ad düzəldən qeyri-məhsuldar –q, - k şəkilçisi. Bakı – 1999, 134 s.
7. Filoloji fakultəsinin əsərləri. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı – Bakı – 1958, 234 s., (2 ədəd)
8. Filologiya məsələləri (V buraxılış).Bakı – 1995, 91 s.
9. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (I buraxılış). Bakı – 1994, 137 s.
10. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (II buraxılış). Bakı – 1994, 115 s.
11. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (III buraxılış). Bakı – 1995, 101 s.
12. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (IV buraxılış). “Mütərcim” – Bakı – 1995, 133 s.
13. Filologiya məsələləri (VI buraxılış). “Örnək” – Bakı – 1996, 121 s.
14. Filologiya məsələləri (VII buraxılış). “Örnək” – Bakı – 1996, 115 s.
15. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (VIII buraxılış). Bakı – Siyasət – 1997, 139 s., (2 ədəd)
16. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (IX buraxılış). Bakı – 1998, 173 s., (2 ədəd)
17. Füzuli Bayat. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan” dastanı. “Sabah” – 1993, 194 s.
18. Füzuli Bayat. Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq sufizminin bəzi problemləri. Bakı – 1997, 101 s.
19. Füzulinin dili (məqalələr). Bakı – Elm – 1997, 192 s., (2 ədəd)
20.Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı – Yazıçı – 1992, 421 s.
21. Ferdinand de Sössür. Ümumi dilçilik kursu. Bakı – BDU – 2003, 407 s.
22. Fəxrəddinqızı G. Türk dillərində zaman kateqoriyası. Bakı – Nurlan – 2010, 241 s., ( 3 ədəd).
23. Fəridə Ləman. Təəssüb. Bakı – 2011, 43 s.
24. Filologya məsələləri. 6-cı nömrə. Bakı – 2008, 318 s. (2ədəd)
25. Füzulinin dili. Bakı-Elm-1997, 193 səh.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.