Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

B


1. Bahriye Uçok. İslam devletlerinde kadın hükümdarlar. Ankara – 1965, 173 s.
2. Балакаев М. Б. Основные типы словосочетаний в Казахском языке. Алма-Ата – 1957, 122 с.
3. Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба-кижи). Тексты и переводы. «Наука», Москва – 1965, 339 с., (3 шт.)
4. Баскаков Н. А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект лебединских татар-чалканцев (куу-кижи). «Наука», Москва – 1985, 232 с.
5. Баскаков Н. А. Алтайский язык. Москва – 1958, 113 с., (2 шт.)
6. Баскаков Н. А. Каракалпакский язык I. (Тексты и словарь). Москва – 1951, 408 с.
7. Баскаков Н. А. Каракалпакский язык II. Фонетика и морфология, часть I. ( Части речи и словообразование). Москва – 1952, 542 с.
8. Баскаков Н. А. Историко - типологическая характеристика структуры тюркских языков. Москва – 1975, 286 с., (3 шт.)
9. Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. Türk mənşəli rus familiyaları. Bakı – Yazıçı – 1992, 278 s.
10. Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее гзучение. «Наука», Москва – 1981, 133 с.
11. Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. «Наука», Москва – 1979, 278 с.
12. Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». Москва – «Наука» - 1985, 206 с.
13. Баскаков А. Словосочетания в современном турецком языке. «Наука» - Москва – 1974, 184 с.
14. Баскаков Н. А. Тюркские языки. Москва – 1960, 242 с.
15. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. «Высшая школа», Москва1969, 382 с.
16. Баскаков Н. А. Предложение в современном турецком языке. «Наука», Москва – 1984, 199 с.
17. Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты. Москва – 1940, 270 с., (2 шт.)
18. Балакаев М. Б. Современный Казахский язык. Синтаксис. Алма-Ата – 1959, 234 с.
19. Бакаев Ч. Х. Язык Азербайджанских курдов. «Наука», Москва – 1965, 282 с.
20. Бакеев К. Новая орфография Киргизского языка. Фрунзе – 1938, 15 с.
21. Башкирский диалектологический сборник. Уфа – 1959, 220 с.
22. Башкирская диалектология. Говоры юго-востока Башкирии. Уфа – 1963, 208 с.
23. Башкирская этнонимия. Уфа – 1987, 199 с., (2 шт.)
24. Башкирская лексика. Тематический сборник. Уфа – 1966, 222 с.
25. Babayev A. Türksoyun birlik səsi. “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı – 2006, 345 s., (2 ədəd)
26. Баязитова Ф. С. Говоры татар-кряшен в сравнительном освещении. «Наука», Москва – 1986, 247 с.
27. Байчура У. Ш. Звуковой строй татарского языка. Казань – 1961, 390 с.
28. Базарбаева З. М. Типологическое исследование интонации вводных единиц. Алма-Ата, «Гылым» - 1991, 151 с.
29. Бердимуратов Е., Деулетов А. Хезирги Каракалпак тили. «Каракалпакстан» - 1979, 346 с.
30. Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б. Грамматика Бурятского языка. Синтаксис. Москва – 1962, 316 с.
31. Бернштам А. Социально экономический строй Орхоно-Енисейских тюрок VI-VIII веков. Москва – Ленинград – 1946, 201 с.
32. Бётлингк О. Н. О языке якутов. «Наука», Новосибирск – 1989, 644 с.
33. Болатов Ж. Восточная группа говоров Казахского языка и ее отношение к литературному языку. Автореферат. Алма-Ата – 1970, 103 с.
34. Bolğanbaev Ə. Kazak tilinin sinonimder sözdiqi. Almatı – 1975, 307 s.
35. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. «Наука», Москва – 1974, 340 с., (3 шт.)
36. Библиография Турции. «Наука», Москва – 1982, 742 с.
37. Будаев Н. М. Западные тюрки в странах Востока. Нальчик – 2002, 201 с.
38. Бозиев А. Ю. Словообразование имен существительных, прилагательных и наречий в карачаево-балкарском языке. Нальчик – 1965, 87 с.
39. Благова Г. Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении. Москва – 1982, 303 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.