Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
   
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
 
 
DİGƏR
   
"Azərbaycan dilinin əcnəbilərə tədrisi mərkəzi - Salam Azərbaycan"
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters
19.06.2018

“Türk dillərində məsdərlər və feili isimlər” adlı kitab işıq üzü görüb

“Инфинитивы и имена действия в тюркских языках”

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aynel Məşədiyevanın “Инфинитивы и имена действия в тюркских языках” (“Türk dilllərində məsdərlər və feili isimlər”) adlı növbəti dördüncü kitabı işıq üzü görüb.
Monoqrafiya türk dillərində və onların dialektlərində məsdərlərin, birincili və ikincili feili isimlərin leksik-semantik mahiyyətinin və morfoloji-sintaktik əlamətlərinin müqayisəli-tarixi təhlilinə həsr edilmişdir. Hər bir məsdər və feili isim formasının müfəssəl təhlili onların həm oxşar, həm də diferensial morfoloji-sintaktik və fonetik xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsinə imkan vermişdir. Bundan əlavə kitabda türk dillərində məsdərlərin və feili isimlərin əsas anlayışları, terminləri və onların təsnifat prinsipləri araşdırılır.
Monoqrafiyada türk dillərində və onların dialektlərində hər bir məsdər və feili isim şəkilçilərinin tarixi inkişaf gedişi izlənilir və etimologiyası kifayət qədər ətraflı öyrənilir. Bundan başqa, onların türk dillərində daha yayılmış növləri müəyyənləşdirilir. Kitabda həmçinin türk dillərində məsdərlərin və feili isimlərin başqa formalarla genetik qohumluğu izlənilir.
Monoqrafiya, filoloqlar və şərqşünas-türkoloqlar üçün tövsiyə olunur.
Kitabın redaktoru fil.e.d., prof. Rüfət Rüstəmov, rəyçilər fil.e.d., prof. Sayalı Sadıqova və fil.e.d., prof. Məhərrəm Məmmədlidir.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.