Əsrlər boyu bizi xalq kimi,
millət kimi qoruyub
saxlayan bizim ana dilimizdir,
Azərbaycan dilidir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

"DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK” - ZAMANIN ENSİKLOPEDİYASI

Dilçilik İnstitutunun direktoru mükafatlandırılacaq.

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyat və yaradıcılığı haqqında elmi seminar keçirilib

Elanlar

Təbrik edirik!

ELAN

Elan

“Müasir erməni dilinin morfologiyası” adlı tədris vəsaiti işıq üzü görüb

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

Başsağlığı

Başsağlığı

Başsağlığı

Filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, "Qızıl qələm" mükafatı laureatı  Nizami Manaf oğlu Xudiyevin anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi sessiyaya keçiriləcəkdir

Təbrik edirik

21 Fevral “Beynəlxalq ana dili günü” münasibətilə Elmi sessiya

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140 illiyi ilə bağlı Elmi Sessiya

Başsağlığı

Başsağlığı

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

“XƏZƏR TÜRKLƏRİ" adlı beynəlxalq konfransın tarixi uzadılmışdır.

“Onomastika məsələləri” – Dilçilik İnstitutunun yeni nəşri

Gülnara Cəfərovanın “Maşın tərcüməsində semantik təhlil” adlı ilk monoqrafiyası çap olunub.

İsmin qrammatik kateqoriyalarının tarixi

Məktəblinin sinonimlər və antonimlər lüğəti çap olunub

“Mətn dilçiliyi problemləri” kitabı çap olunub

Ingilis strukturalizmi müstəqil dilçilik məktəbi kimi

"İzahlı ictimai-siyasi terminlər lüğəti" nəşr olunub

Azərbaycan kinosunun dili

“Qərbi Azərbaycan toponimləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

Dəvətnamə

“Şuşa toponimlərinin türk mənşəyi Azərbaycan reallığında” mövzusunda Elmi sessiya keçiriləcək.

Azərbaycan aliminin kitabı italyan dilində nəşr olunub

Terminoqrafiyanın nəzəri əsasları ilk dəfə sistemli şəkildə araşdırılıb – yeni monoqrafiya nəşr olunub

Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dos. Şəlalə Ana Hümmətlinin “Türk dünyasının dəyərləri (Dilimiz, Sözümüz, Səsimiz)” adlı kitabı nəşr olunub

Təbrik

Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dos. Şəlalə Ana Hümmətlinin “Türk dünyasının mümtaz oğlu Salman Mümtaz”  kitabı Bişkekdə nəşr edildi

Əbdürrəhim Ərdəbili Şirvaninin “Məzhər üt-Türki “ kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunub.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda 29 sentyabr 2023-cü ildə “Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya” keçiriləcək.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Forumu keçiriləcək.

2023-cü il oktyabr ayında AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “Qərbi Azərbaycan toponimləri və mikrotoponimləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək. Mövzu üzrə məqalələr Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində qəbul olunur.

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN 100 illik yubuleyilə əlaqədar “Heydər Əliyevin dil siyasəti və ana dilinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

“Türkologiya” jurnalının Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilmiş 2023-cü il ilk nömrəsi çap olunub

Professor Nadir Məmmədlinin biblioqrafiyası çap olunub

“Heydər Əliyevin dil siyasəti və ana dilinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfrans

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası fəlsəfə və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir

“Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” dərsliyi işıq üzü görüb

Qıpçaq abidəsi “Kodeks Kumanikus” haqqında ilk monoqrafiya işıq üzü görüb

MÜASİR AZƏRBAYCAN LÜĞƏTÇİLİYİNDƏ YENİLİK OLAN TEMATİK PRİNSİPLİ LÜĞƏT

“HUMANİTAR ELMDƏ- AZƏRBAYCAN QADINI” ictimai – elmi seminar

21 fevral – “Beynəlxalq Ana Dili Günü”dür

BİLDİRİŞ

Istanbulda professor Nadir Məmmədlinin "Azerbaycan Folkloru ve Konuşma Kültürü" adlı kitabı çap olunub

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏNİN SEMANTİK-SİNTAKTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ kitabı çap olunub

“Görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin dil siyasəti və
ana dilinin müasir problemləri”
adlı Respublika elmi konfransı
keçiriləcək.

“Türkologiya” jurnalının ikinci nömrəsi çap olunub

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

“Dil sisteminin konseptuallaşma və kateqoriyalaşma problemləri”

Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində

“Türk dillərinin intensivlik qrammatikası” kitabı çapdan çıxıb

Müasir Azərbaycan dili II cild –( Leksikologiya)

ELMİ SESSİYA

“Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında ana dili məsələləri” mövzusunda Elmi Sessiya keçiriləcək

Dəvətnamə

“İzahlı yeni terminlər lüğət”nin üçüncü cildi  nəşr olunub.

“Şuşa torpağında doğulan dilçi alim Yusif Vəzir Çəmənzəminli” adlı kitab çap olunub.

Dəvətnamə

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

“Hüseyn Cavid poeziyasının linqvopoetik xüsusiyyətləri və obrazları” adlı Elmi sessiya keçiriləcək.

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Şuşa ili ilə bağlı Elmi sessiya keçiriləcək.

Proqramlar

DİM tərəfindən keçirilən imtahanın nəticələrinə görə xarici dildən müəyyən edilmiş keçid balını toplayan iddiaçıların diqqətinə

Məlumat

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Vakant yerlər Müasir Azərbaycan dili və Türk dilləri şöbələri üzrə şöbə müdiri vəzifəsinə 2 yerdir.

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illik yubileyinə həsr olunan“M.Ə.Sabir poeziyasında Azərbaycan dilinin leksikası” mövzusunda ELMİ SESSİYA keçiriləcək

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Şirin oğlu Kazımovun 85 illik yubileyi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu SİZİ Görkəmli alim, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Şirin oğlu Kazımovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirə dəvət

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı Qəmbərovanın Azərbaycan və ingilis dillərində “Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin xalq təbabəti leksikası” adlı monoqrafiyası “Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.

Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan ELMİ SESSİYA keçiriləcək

AMEA NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTUNDA 18 may 2022-ci il tarixində saat 11 00 -da Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan “Xurşidbanu Natəvanın poetik dili və Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi məsələləri” mövzusunda ELMİ SESSİYA keç

“Azərbaycan dilində paronimlər”

İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Müasir Azərbaycan dili” şöbəsinin filologiya elmləri doktoru Hacıyeva Nərgiz Musa qızının “Azərbaycan dilində paronimlər” (məqalələr toplusu) kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Kitabın həcmi 160 sə

AMEA-da 2022-ci il üçün doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edilir

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ştatda vakant olan vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Vakant yer Türk dilləri şöbəsi üzrə aparıcı elmi işçi vəzifəsinə 1 yerdir.

Azərbaycanlı alimin kitabı İraq universitetlərində

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kübra Quliyevanın bu yaxınlarda çapdan çıxmış “İraq-türkman ləhcəsinin leksikası” adlı monoqrafiyasının PDF forması “İraq-türkman Mədəniyyəti Cəmiyyəti” tərəfindən İr

Elan

27 mart Elm günü ilə bağlı “Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf tarixi” adlı onlayn Elmi sessiya keçiriləcək:

Elan

27 mart Elm günü ilə bağlı 25 mart 14:00-da Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda onlayn Elmi sessiya keçiriləcək.

“Azərbaycan dili dialekt və şivələrində qohumluq münasiətləri bildirən sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri”

Bu günlərdə AMEA Nəsimi adına Diçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kübra Quliyevanın “Elm və təhsil” nəşriyyatında “Azərbaycan dili dialekt və şivələrində qohumluq münasiətləri bildirən sözlərin leksik-semantik xüsusiy

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ştatda vakant olan vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Vakant yerlər Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsi üzrə şöbə müdiri vəzifəsinə 1 yerdir.

Günel Mirzəyevanın “Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasının dil və üslub xüsusiyytətləri” kitabı çap olunub

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsinin aparici elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Günel Mirzəyevanın “Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasının dil və üslub xüsusiyytətləri” adlı monoqrafiyası çap olunub.

“İraq-türkman ləhcəsinin leksikası”

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dialektologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kübra Quliyevanın “İraq-türkman ləhcəsinin leksikası” adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb.

Professor İlham Tahirovun “Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində” adlı kitabı nəşr olunmuşdur

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İlham Tahirovun “Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları ingilis dilində” adlı əsəri işıq üzü görmüşdür.

Akademik Ağamusa Axundov-90

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Sizi

“Dilçilik araşdırmaları” jurnalının yeni nömrəsi işıq üzü görüb

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun təsisçisi olduğu “Dilçilik araşdırmaları” jurnalının 2021-ci il üçün sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb. Məcmuənin bu nömrəsində müasir Azərbaycan dilçiliyi, türkoloji dilçilik, nəzəri və tətbiqi dilçiliyin tədqiqinə

Mustafa Zəririn “Fütühüş-şam” əsəri çap olunub

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi dosent Vahidə Cəfərzadənin “Mustafa Zərrin “Fütühüş –şam” əsəri çapdan çıxıb. Kitab AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi vəsaiti hesabına çap olu

Elnarə Əliyevanın “Azərbaycanca-tatarca-rusca-ingiliscə” danışıq kitabçası nəşr olunub

Danışıq kitabçaları xalqlar arasında ünsiyyətin yaradılmasına, insanların özlərini ifadə etməsinə imkan yaradır. Azərbaycanda Türkiyə Türkcəsi istisna olunmaqla, digər türk dillərində danışıq kitabçaları, tərcümə lüğətlərinin hazırlanması sahəsində bir bo

Professor Qəzənfər Kazımovun “Ədəbiyyatda komizm” adlı kitabı çap olunub

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Kazımovun “Ədəbiyyatda komizm” adlı kitabı təkrar nəşr edilib.

“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili” (“Dağılan tifaq”pyesi əsasında)

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun professoru, Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi Qəzənfər Kazımovun “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili” (“Dağılan tifaq”pyesi əsasında) kitabı çap olunub.

MAYIL ƏSGƏROVUN 60 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLƏCƏK

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Sosiolinqvistika və psixolinqvistika şöbəsinin müdiri, Bakı Avrasiya Universitetinin professoru, “Linqvo-psixoloji və

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ştatda vakant olan vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Vakant yerlər Terminologiya şöbəsi üzrə aparıcı elmi işçi vəzifəsinə 1 yerdir və Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsi üzrə böyük el

Dilçilik İnstitutu vakant vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ştatda vakant olan vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Vakant yerlər Tətbiqi dilçilik şöbəsi üzrə böyük elmi işçi vəzifəsinə 1 yerdir, Hind-Avropa dilləri şöbəsi üzrə böyük elmi işçi